kim og lin utzon / Kim Utzons Skitseprojekt
 
Skitseprojekt Tegnet af den
Kendte Arkitekt Kim Utzon
 
 
Adresse:....... A.R.Friisvej/Kystvej 
                      3100 Hornbæk
 
Fase:............. På vej
Budget: ........ 80 mio. kr.
Størrelse:...... 2.500 kvm
Kategori: ...... Museum
 
På hjørnet ad Kystvej og A.R.Friisvej vil Fonden Hornbæk Kunstmuseum opføre et nyt museum. Kim Utzon er arkitekt, mens Lin Utzon vil stå for udsmykningen og dertil donere en stor del af sine kunstværker til museet. "Lysets Museum" skal være et museums- projekt i verdensklasse, der foruden kunst- udstilling også vil rumme restaurant, cafe, auditorium - og et ishus på det sted, hvor der i generationer har ligget et ishus. Kommunen har desuden åbnet op for, at byens bibliotek kan flyttes ind i de nybyggede rammer. Når lokalplanen for det 2.500 kvm store museum er klar, skal Fonden Hornbæk Kunstmuseum i gang med at søge de nødven- dige fondsmidler til finansieringen af museet. Formentlig et beløb i størrelsesordenen 75-80 mio. kr.
Kim Utzon's Skitse Project 
 
   
Hornbæks nye kunstmuseum består af en række forskelligartede udstillingsbygninger forbundet af en glasgang.
Tre af bygningerne er meget nært beslægtede, idet de ligner hinanden i proportioner - de måler ca. 9 meter i bredden og henholdsvis 16, 17, og 18 meter i læmgden. Rummene består af en rektangulær grundplan, hvor der kan udstilles på flader af beton og fitsede musten. Gulvet består af påoleret beton, der svagt reflekterer lyset. Materialepaletten er robust, stofligog afdæmpet med stadig karakterfuld. Let drejet l rummet ligger tagets hoedbjælke, der hviler påto store stålsøjler. Denne lette drehninh forholder sig til strandlinien, så besøgende selv indenfor har havet og stedets karakteri erindring. Tagets stålkonstruktion og varme loftsbrædder minder endvidere om skroget på træjolle og refererer således til Hornbæks gamle fiskerleje.
 
Museet har også et dobbelthøjt udstillingsrum, der giver mulighed for at udstille særligt store værker. Tagets ovenlys bevirker, at himmellyset her strømmer blødt ned langs væggene, så rummets karakter - og udstillingsmuligheder - er anderledes end de tre andre udstillingsbygninger. det sidste udstillingsrum findes i den ombyggede beboelsesejendom. Dette kan, som tidligere beskrevet, også fungere som et levende værksted for en gæstende kunstner.
 
Restauranten ligger lige hvor A.R.Friisvej drejer mod havnen og bliver til Øresundsvej og hvor stien ned til stranden udspringer. På dette cebntrale hjørne bliver Hornbæk kunstmuseums nye restaurant et mødested og samlingspunkt med udsigt mod havet i nord og havnen i nordøst. I gadeplan rummer bygningen en iskiosk mod stien til stranden. Her ligger ydermere en museumsbutiki forbindelse med foyeren. Restauranten ligger på førstesalen med udsigt over havet, havnen og byen. Glasbygningen og dens karakteristiske tag giver huset et let udtryk - som sad man midt mellem klitterne og havet kun beskyttet af det svævende vingetag. Her kan man også nyde solnedgangen. Restauranten er vigtig for Hornbæk kulturhus, da den skaber mere liv i huset og byen året rundt.
 
Eventsbygningen hedder sådan, da den rummer et stort, fleksibelt rum på førstesalen, som kan bruges til mange forskellige arrangementer. Til forskel for restauranten har denne bygning en tungere karakter med let skrånende tag der åbner mod stranden og Kullen. her findes det store fleksible rum, der kan bruges til eksempelvis foredrag, filmfremvisninger, bryllupper eller andre store, sociale begivenheder. Dette rum kan knytte Hornbæk Kulturhus tæt til byens borgere, da huset kan få en status af levende medborgerhus, som står til rådighed i forbindelse med eksempelvis kultur-, forenings- og fritidstilbud. I stueetagen findes en mindre biblioteksfunktion og undervisingsrum i tilknytning til museet og andre kulturelle tilbud. Her handler det om fordybelse, så udstyret peger i den anden retning, nemlig mod den intime gårdhave, hvor man kan sidde i læ, fred og ro.
 
 
 
 
  
 
Lin og Kim Utzon i klitterne ved Museumsgrunden
 
 
Sine Bayard