Vision for et kunstmuseum i Hornbæk

 
Velkommen Til Støtteforeningens Hjemmeside
   
KUNST I TELTET 16-17 JULI 2022
PÅ MUSEUMSGRUNDEN
 
Støtteforeningen har ligget underdrejet de sidste par år p.g.a. Coronakrisen, men nu kan vi igen gå igang med at arrangere vores events på Museumsgrunden. Vi afholder den populære KUNST I TELTET i week- enden den 16. og 17. juli 2022, hvor vi vil have 12 dygtige billedkunstnere, en fotograf og en billedhugger, som udstiller. Der bliver som sædvanlig åbningstale, jazzmusik, og "Find fem fejl", som alle elsker - store som små. Denne event er blevet et tilløbsstykke og afholdes netop, hvor der er mange turister fra nær og fjern, i Hornbæk Vi laver nu en brochure med nærmere oplysning om, hvordan det hele foregår og navnene på kunstnerne. Denne brochure sender vi ud til alle medlemmerne og vil også være at finde her på vores hjemmeside under fanen "Kunst i teltet"
  
 Skulpturen "Havets Lys" af billed-
hugger Søren Schaarup 2012,
står på Museumsgrunden. 

Fru Gudrun Thomsen

Hornbæk har fået en enestående chance. En grund til en kunstmuseum takket være en gavmild kvindes fremsynethed. Det er fru Gudrun Thomsen, som i 1995 testamenterede grunden til Fonden Hornbæk Kunstmuseum med et ønske om, at der her vil blive bygget et museum. Den meget attraktive grund er på 5.000 kv.m. og ligger på hjørnet af Kystvej og A.R. Friisvej i Hornbæk og ligger helt ud til klitterne og stranden. I 2010 rejste vi en skulptur på grunden "Havet Lys" af billedhuggeren Søren Schaarup.

Museumsgrunden

Støtteforeningens formål er sammen med Fonden Hornbæk Kunstmuseum at få bygget et museum i samspil med byen, naturen og historien. Det var Fru Gudrun Thomsens ønske at forny Hornbæks tradition for at være et hjemsted for kunst og kultur og at give byen et nyt mødested. Skagensmalerne opholdt sig her inden de rejste videre til Skagen. Donationen giver byens borgere og dens mange gæster en sjælden mulighed for at skabe et moderne samlingspunkt. Se museumsgrundens beliggenhed.
 

Støtteforeningen

Vi har mange medlemmer, som støtter op om vores projekt. Indtil museet er blevet en realitet arrangerer vi forskellige events på Museumsgrunden. Vi har meget stor succes med "Kunst i Teltet", som afholdes hvert år midt i juli måned. Det foregår i et 210 kv.m. stort telt, hvor 10 udvalgte billedkunstnere udstiller samt en billedhugger, en smykke-designer eller andre kunstnere. Vi har også en café på 54 kv.m. Her udstiller tilige hvert år en fotokunstner. Andre Events kan du læse om her på hjemmesiden under "events".
Sine Bayard