Vision for et kunstmuseum i Hornbæk

Velkommen til Støtteforeningens hjemmeside.   

 AFLYST
Vi må desværre aflyse den årlige udstilling "Kunst i teltet" som skulle finde sted i week-enden den 18. og 19. juli på Museumgrunden, A.R. Friisvej, Hornbæk. Det er usikkerheden omkring reglerne for Corona regulativet og fordi flere af de involverede har meldt afbud af samme grund. Vi vil komme tilbage næste år, og det glæder vi os til sammen med de forskellige kunstnere.
  
Generalforsamling - Ny Dato
Kære medlemmer
Den ordinære generalforsamling er nu fastlagt til den 2.september i Havnefor
eningens Hus, Hornbaek Havn.
Alle medlemmer har fået en inkaldese med vedhæftet regnskab.
p.b.v.
Sine Bayard, formand
 
Skulpturen "Havets Lys" af billed-
hugger Søren Schaarup 2012,
står på Museumsgrunden. 

Fru Gudrun Thomsen

Hornbæk har fået en enestående chance. En grund til en kunstmuseum takket være en gavmild kvindes fremsynethed. Det er fru Gudrun Thomsen, som i 1995 testamenterede grunden til Fonden Hornbæk Kunstmuseum med et ønske om, at der her vil blive bygget et museum. Den meget attraktive grund er på 5.000 kv.m. og ligger på hjørnet af Kystvej og A.R. Friisvej i Hornbæk og ligger helt ud til klitterne og stranden. I 2010 rejste vi en skulptur på grunden "Havet Lys" af billedhuggeren Søren Schaarup.

Museumsgrunden

Støtteforeningens formål er sammen med Fonden Hornbæk Kunstmuseum at få bygget et museum i samspil med byen, naturen og historien. Det var Fru Gudrun Thomsens ønske at forny Hornbæks tradition for at være et hjemsted for kunst og kultur og at give byen et nyt mødested. Skagensmalerne opholdt sig her inden de rejste videre til Skagen. Donationen giver byens borgere og dens mange gæster en sjælden mulighed for at skabe et moderne samlingspunkt. Se museumsgrundens beliggenhed.
 

Støtteforeningen

Vi har mange medlemmer, som støtter op om vores projekt. Indtil museet er blevet en realitet arrangerer vi forskellige events på Museumsgrunden. Vi har meget stor succes med "Kunst i Teltet", som afholdes hvert år midt i juli måned. Det foregår i et 210 kv.m. stort telt, hvor 10 udvalgte billedkunstnere udstiller samt en billedhugger, en smykke-designer eller andre kunstnere. Vi har også en café på 54 kv.m. Her udstiller tilige hvert år en fotokunstner. Andre Events kan du læse om her på hjemmesiden under "events".
Sine Bayard